Aanpak ‘Behoud jong zorgtalent’

Aanpak ‘Behoud jong zorgtalent’

Omdat we jonge zorgmedewerkers hard nodig hebben in de zorg

Jonge zorgmedewerkers (tot 35 jaar) verzuimen gemiddeld vaker en langer dan voorheen. Ook gebruiken ze meer psychische zorg dan hun oudere collega’s en hebben vaker last van stress en burn-out klachten. Onderzoekers van IZZ zijn  in vijf gespreksrondes met jonge medewerkers en werkgevers in gesprek gegaan om te zoeken naar oplossingen om jonge medewerkers mentaal gezond te laten werken en ze op die manier te behouden voor de zorg. IZZ ontwikkelde n.a.v. de gesprekken de aanpak Behoud Jong Zorgtalent. Deze aanpak wordt momenteel onder andere getoetst in de VVT.

De aanpak in het kort

De aanpak bestaat uit drie onderdelen:

  1. Op individueel niveau worden jonge medewerkers gekoppeld aan een buddy. Dat is een collega waar   jonge  medewerkers vertrouwen in hebben en bij wie ze zich veilig voelen.
  2. Op  teamniveau gaan jongeren met elkaar in gesprek over  onderwerpen die hen bezig houden, zoals werkplezier en werkdruk.
  3. Het laatste deel van de aanpak richt zich op het organisatieniveau. Jongeren gaan in gesprek met het bestuur van de zorgorganisatie over de besluiten en acties die uit de dialogen over bijvoorbeeld werkdruk en werkplezier zijn gekomen. Alle deelnemers gaan meerdere keren binnen een halfjaar met elkaar in gesprek. Hierdoor ontstaat vertrouwen en kunnen zij gezamenlijk op zoek naar oplossingen.

Uit eerder onderzoek van IZZ is aangetoond dat een integrale aanpak op deze drie niveaus, waarbij verschillende lagen van de organisatie met elkaar in gesprek gaan, het meest effectief is. De aanpak wordt in 2021 in zorgorganisaties in de langdurige zorg, waaronder de VVT, getoetst. De deelnemende organisaties in de VVT zijn De Zorgcirkel, Evean en Sint Jacob. In de GGZ doet GGZ Rivierduinen mee.

Behoud jong zorgtalent is een initiatief van Stichting IZZ en is mede mogelijk gemaakt door A+O VVT.

Resultaten en de factsheet

De aanpak Behoud jong zorgtalent is getoetst in drie zorgorganisaties in de langdurige zorg (twee VVT-organisaties en een ggz-organisatie). Om de effecten van de aanpak te bepalen zijn binnen deze organisaties vooraf en na afloop metingen gedaan. De resultaten van deze toetsing zijn samengevat in een overzichtelijke factsheet. Hierin is onder anderen te lezen dat 60% van de deelnemende jongeren aangeeft dat deze aanpak een (positief) effect heeft gehad op het werkplezier.

Benieuwd wat er nog meer naar voren is gekomen? Alle resultaten en meer informatie over de aanpak Behoud jong zorgtalent zijn te lezen in de factsheet.

Een goed gesprek

Als organisatie wil je dat jonge, medewerkers met plezier hun werk kunnen doen en zich gezien en gehoord voelen in jouw organisatie. In gesprek gaan met jonge medewerkers is dan ook een belangrijk onderdeel van de aanpak Behoud jong zorgtalent. Maar hoe kom je als organisatie tot de juiste dialoog? En met wie?

De flyer ‘Een goed gesprek’ helpt je om dit juiste dialoog te organiseren.

Eerste zorgorganisaties gestart met aanpak Behoud Jong Zorgtalent

Jonge zorgmedewerkers verzuimen steeds vaker en langer. En verlaten het vak ook sneller dan voorheen. Oorzaken? Onder andere te veel stress en...
Artikelen