Arbocatalogus VVT

Vorm geven aan arbobeleid

In de Arbocatalogus VVT staan richtlijnen, informatie over methoden en veilige oplossingen met praktijkvoorbeelden voor de belangrijke arbeidsrisico’s in de VVT.

De Arbocatalogus VVT is bestemd voor werkgevers en werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. Organisaties binnen de VVT kunnen hiermee hun arbobeleid op maat vorm geven. Uitgangspunt daarbij is preventie, oftewel het wegnemen van oorzaken die veilig en gezond werken in de weg staan.

De Arboctalogus VVT is ook te vinden in de CAO VVT app.

 

illustratie met koptekst veilig, met plezier en gezond werken in de VVT? Check ’t op de arbocatalogus VVT

Negen thema’s

Aan de hand van negen thema’s in de VVT, zoals fysieke overbelasting of werkdruk, wordt inzichtelijk gemaakt welke risico’s er zijn en welke richtlijnen er gelden. Bij ieder thema wordt een doorvertaling gemaakt naar de dagelijkse praktijk door het bieden van vele praktische tips en tools.

thema beeld arbocatalogus vvt illustratie over werkdruk