Digivaardig in de zorg

Verbeteren digitale vaardigheden

Digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg en horen bij zorg van nu. Op de kennissite Digivaardig in de zorg kunnen zorgverleners aan de slag met het verbeteren van hun digitale vaardigheden.

Digivaardig In De Zorg Logo

cartoon waarin de verpleger een potje kaart met de cliënt. De verpleger heeft tijd over dankzij de goede digivaardigheden en is daardoor minder tijd kwijt aan administratie.

Kennissite voor gehandicapten- en ouderenzorg

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze werken niet alleen met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, maar ook domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen komen steeds vaker voor.

Ze kunnen de werkdruk verlagen, wat in deze tijd met personeelsschaarste erg belangrijk is. Ook kunnen ze de cliënt/patiënt meer regie geven en maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënten/patiënten minder vaak naar een zorginstelling hoeven.

Een knelpunt is dat een deel van de zorgprofessionals niet goed met digitale technologie overweg kan. Hun ervaring met digitale technologie is beperkt, in hun opleiding was er nog geen of niet voldoende aandacht voor. Nuttige digitale toepassingen in de zorg komen daardoor minder goed uit de verf.

Op de Digivaardig in de zorg kunnen zorgverleners hun digitale vaardigheden verbeteren. In april 2019 is deze landelijke kennissite gelanceerd voor de sectoren gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Naast de drie initiatiefnemers (’s Heeren Loo, ECP|Platform voor de InformatieSamenleving en VWS) zijn RegioPlus, MBO Raad en het Zorgtrainingscentrum betrokken. Sinds 2020 zijn ook A+O VVT en de StAG betrokken bij digivaardigindezorg.nl.

cartoon waarin oudere de verpleger leert om te gaan met digivaardigheden

Digitale vaardigheden vergroten

Zorgmedewerkers moeten steeds meer gebruikmaken van digitale middelen, zowel in de zorgprocessen (elektronisch dossier, roosters) als in de ondersteuning van cliënten (helpen met beeldbellen en domotica). Sommigen vinden dat leuk en raken er snel mee vertrouwd mee. Anderen hebben er moeite mee.
Artikelen