Routekaart naar duurzaam werken in de VVT  

Routekaart naar duurzaam werken in de VVT

Voor het stimuleren duurzame inzetbaarheid is geen blauwdruk; er leiden meerdere wegen naar Rome. Om je te ondersteunen in het kiezen van een route die bij jouw organisatie past is de Routekaart duurzaam werken in de VVT ontwikkeld. Nadat zes VVT-organisaties de Routekaart eerst hebben uitgeprobeerd is deze verrijkt met de ervaringen en inzichten van de gebruikers.

De Routekaart bestaat uit 7 stappen:

  1. Waarom duurzame inzetbaarheid?
  2. De balans opmaken
  3. Plan  van aanpak maken
  4. Draagvlak creëren
  5. Uitvoeren plan van aanpak
  6. Evalueren en bijstellen
  7. Borgen van de resultaten  en vervolgacties uitzetten

Gebruik van de Routekaart

Je kunt de Routekaart stapsgewijs doorlopen. Alle stappen zijn aangevuld met verhalen uit de praktijk, praktische tips & eyeopeners en ‘stof tot nadenken’.

Duurzaam werken in de VVT 2.0

De Routekaart duurzaam werken in de VVT is één van de opbrengsten van het project Duurzaam werken in de VVT 2.0. Doel van dit project is om duurzame inzetbaarheid binnen de VVT te bevorderen en is mogelijk gemaakt met behulp van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Verschillende VVT-instellingen hebben aan het project meegedaan. Bijvoorbeeld door mee te denken over de routekaart via ‘lerend netwerk’ of deel te nemen aan ‘de denktank’.

 

Logo Europees Sociaal Fonds