Routekaart stap 5 – Uitvoeren van plan van aanpak

Routekaart stap 5 – Uitvoeren van plan van aanpak

Als er een plan van aanpak ligt om duurzame inzetbaarheid te bevorderen kan de uitvoering hiervan beginnen. De manier waarop is onder andere  afhankelijk van de inhoud van het plan en de organisatie. Ook hiervoor geldt: er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Toch zijn er een aantal algemene tips te geven.

Tips en eyeopeners

Begin klein, breidt uit bij succes

Begin klein, bijvoorbeeld met een beperkte pilot. Pak niet teveel tegelijk aan. Probeer iets op kleine schaal uit wat duurzame inzetbaarheid kan versterken, kijk of het werkt of waarom niet, leer hiervan, trek conclusies en breidt de pilot bij succes verder uit. Je leert verreweg het beste door ervaringen in de praktijk op te doen, door te zien wat wel of niet werkt.

Heb geduld en neem de tijd

Wees tevreden met kleine verbeteringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Wees niet te ambitieus, trek voor organisatiebrede veranderingen gerust een paar jaar uit. De praktijk is vaak weerbarstig, een ingeslepen cultuur of gedrag verander je niet zomaar. Dit kost tijd. Soms ga je twee stappen vooruit en weer één achteruit. Maak iedereen in de organisatie ook duidelijk dat veranderingen lang kunnenduren. Maak het traject inzichtelijk voor de rest van de medewerkers en laat ook de kleine stappen zien. Vier successen!

Gebruik van de kracht van de organisatie

Alle oplossingen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen hoeft u niet van te voren zelf te bedenken. Op de werkvloer is vaak sprake van een groot oplossend vermogen. Maak daar gebruik van, door medewerkers ruimte te geven en te betrekken bij de uitvoering van het project. Zorg dat er in het plan van aanpak voldoende ruimte is voor eigen invulling en initiatief (timmer niet alles van te voren dicht). Er zijn allerlei methoden die met succes gebruik maken van de innovatieve kracht op de werkvloer. Op zoek naar inspiratie? Ga dan naar de website Goed gebruik voor voorbeelden uit de zorg.

Blijf communiceren

Vergeet niet te communiceren gedurende het project om duurzame inzetbaarheid te bevorderen!  Deel successen en  ervaringen. Meld eventuele wijzigingen tijdig.  Kies communicatiemiddelen die passen bij de doelgroep.  Agendeer de geboekte successen bijvoorbeeld  in werkoverleggen of laat de OR berichten op het intranet plaatsen. Wilt u meer weten  over de inzet van communicatie en het bevorderen draagvlak? Bekijk dan deze Powerpointpresentatie.

Hou de koers vast

Werken aan duurzame inzetbaarheid vraagt meestal om cultuurverandering binnen de organisatie. Het onderwerp cultuurverandering komt ook  als aandachtspunt terug in de projectplannen van de deelnemende organisaties aan het project Duurzame inzetbaarheid in de VVT 2.0. Onderdeel van het projectplan is bijvoorbeeld het streven  dat medewerkers ook zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun duurzame inzetbaarheid. Het bewerkstelligen van dit soort gedragsveranderingen kosten tijd.  Bovendien is de VVT volop in beweging en kunnen allerlei onvoorziene ontwikkelingen, zoals bezuinigingen, het werken aan duurzame inzetbaarheid ondermijnen. Het is dan de kunst om de koers toch vast te houden en te blijven werken aan duurzame inzetbaarheid.  Een deelnemer  aan Duurzame inzetbaarheid in de VVT  2.0 zegt hierover:

‘ Er spelen altijd wel andere dingen waardoor je je kan laten afleiden of de boel stil kan komen te liggen (waan van de dag), maar we hebben de lijn wel vast kunnen houden. We gaan langzaam maar zeker vooruit. Het gaat niet snel, maar het gaat de goede kant op.’

Uit de evaluatie van het lerend netwerk:

‘Bij twee organisaties die deelnemen aan het lerend netwerk ( Duurzaam werken in de VVT 2.0) hebben zich sinds de tussenmeting ontwikkelingen voorgedaan die mogelijk van invloed zijn op het verder uitvoeren van het project en de plannen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Binnen één organisatie is door terugloop van de productie de financiële situatie verslechterd. Dit vraagt onder andere om een meer flexibele inzet van het personeel. Binnen de andere organisatie wordt er  10 procent tot 25 procent  bezuinigd. Daarom is er een vacaturestop afgekondigd.  Deze vacaturestop vergroot de belasting van medewerkers. Er is ook een tijdelijke terughoudendheid in opleiden en er zal meer aandacht gaan naar het creëren van meer mobiliteit. Zoals een deelnemer het omschrijft: Deze ontwikkeling kan het uitvoeren van de plannen bemoeilijken, maar het kan ook de noodzaak voor medewerkers om meer de eigen regie te nemen versterken.’

Logo Europees Sociaal Fonds