Routekaart stap 6 – Evalueren en bijstellen

Routekaart stap 6 – Evalueren en bijstellen

Maak een vast onderdeel van het tussentijds evalueren van het project waarmee je duurzame inzetbaarheid wilt bevorderen. Zo kun je tussentijds knelpunten in het project ondervangen en de voortgang beter bewaken. Een handig hulpmiddel voor het tussentijds evalueren van een project  kan de Plan-Do-Check-Act methode zijn, oftewel  de Deming-cirkle. Deze bestaat uit vier onderdelen:

 1. Plan
  Stel een plan op en formuleer de doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden).
 2. Do
  Voer uit wat in het plan bedacht is en meet tussentijds de resultaten. Deze resultaten zijn bedoeld voor de volgende stap.
 3. Check
  Vergelijk de tussentijdse  bereikte resultaten  met de vooraf gestelde doelen en te verwachten resultaten. Zijn er verschillen? Stel dan vast wat de verschillende veroorzaakt.
 4. Act
  Zijn er verschillen tussen de behaalde en gewenste resultaten? Bepaal dan welke acties er nodig zijn om de resultaten te verbeteren. Herhaal alle vier stappen in iedere fase van het project, ook als er de eerste keer geen verschillen tussen de behaalde en te verwachten resultaten waren.

Een systematische aanpak waarin evalueren en bijstellen vaste onderdelen zijn, zorgt  voor een continu proces van verbetering.  Het project komt  niet stil komt te liggen en deze werkwijze bewaakt de kwaliteit.

Logo Europees Sociaal Fonds