Routekaart stap 7 – Borgen van de resultaten en vervolgacties

Routekaart stap 7 – Borgen van de resultaten en vervolgacties

Duurzame inzetbaarheid zou een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de cultuur en beleid van organisaties. Voor medewerkers en leidinggevenden zou het vanzelfsprekend moeten zijn om met hun eigen en andermans duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Om duurzame inzetbaarheid een vast onderdeel te laten uitmaken van het beleid en de organisatiecultuur is het van belang de resultaten en de projectopbrengsten te borgen. Het borgen van duurzame inzetbaarheid als onderdeel van beleid kan door het standaard op te nemen in beleidsplannen voor de organisatie. Maar ook door als projectleider of werkgroep consequent de verbinding te leggen met het bestaande beleid en beleidsinstrumenten en deze op basis van de resultaten aan te passen en/of aan te vullen.

Tips en eyeopeners

Tips en trucs van deelnemers aan het lerend netwerk 

(project Duurzame Inzetbaarheid 2.0):

  • Zet al in het plan van aanpak hoe het bevorderen van duurzame inzetbaarheid verankerd kan worden in de organisatie ( bijvoorbeeld door aanpassingen, aanvullingen en/of verbeteringen in het wervingsbeleid,  het arbo-, verzuim- en re-integratiebeleid).
  • Wijs een hoofdverantwoordelijke aan voor het thema duurzame inzetbaarheid op bestuurders- en managementniveau.
  • Neem als speerpunt in het projectplan dat richting alle medewerkers voortdurend wordt uitgedragen dat medewerkers mede zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen duurzame inzetbaarheid.
  • Betrek de communicatieafdeling bij de uitvoering van het project om op een zo effectief mogelijk manier de verschillende doelgroepen binnen de organisatie te bereiken.
  • Beleg het bewaken van de uitvoering en de voortgang van het project bij een vaste projectleider.

Stof tot nadenken

De metafoor van de moestuin

In het lerend netwerk werd duurzaam werken vergeleken met een moestuin. Een moestuin is lekker en gezond, maar vergt wel inspanning en aandacht.  De grond moet worden bewerkt, zaadjes moeten worden gepland, zon en regen is nodig en na groei kan er worden geoogst. Daarna begint het proces opnieuw. De wortels voor je tuin liggen overal in de organisatie. Het is de kunst als projectleider om de wortels te (blijven)  zien en te benutten.

Logo Europees Sociaal Fonds