Voorlichtingsplatform

YouChooz.nl is het voorlichtingsplatform over beroepen en opleidingen in de sectoren zorg, welzijn en sport. YouChooz ondersteunt de beroepenoriëntatie van scholieren. YouChooz biedt uitgebreide en actuele informatie ter ondersteuning van een bewuste keuze.

 

YouChooz log0

Meer informatie

Op de site YouChooz staan honderden handige adressen en informatie over de diverse werkvelden. En er zijn meer dan 400 beroeps- en opleidingsbeschrijvingen te vinden, met relevante informatie zoals salarisgegevens, benodigde persoonlijke eigenschappen en arbeidsmarktinformatie.

Bovendien wordt via de site individuele voorlichting gegeven door mensen met praktijkervaring. Honderden studenten, docenten en medewerkers zijn rechtstreeks en zonder tussenkomst van de redactie te mailen. Voor een open, eerlijk en realistisch antwoord op vragen!

De volgende zeven fondsen zijn de gezamenlijke eigenaar van YouChooz:

  • A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg)
  • O&O-fonds GGZ
  • StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)
  • StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg)
  • SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector)
  • FCB (stimuleert de ontwikkeling van het werk in Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang)
  • SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg)

De fondsen zetten YouChooz in om instellingen in zorg, welzijn en sport te ondersteunen bij het werven van nieuwe medewerkers en het behoud van personeel. Dit is in lijn met de doelstelling van de website zoals deze in 1999 door de oprichter, Sectorfondsen Zorg en Welzijn, is vastgesteld.

Van 2005 tot april 2015 was Calibris (Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport) de eigenaar van YouChooz. Calibris is opgegaan in de stichting SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en heeft het stokje op 1 april 2015 overgedragen aan de bovengenoemde fondsen.

man geeft high five aan kinderen