Aan de slag met technologische vernieuwingen in de VVT

ICT en technologie spelen een steeds belangrijkere rol in de langdurige zorg. Onder andere door hervormingen en grotere focus op zelfzorg, maken zorgverleners steeds meer gebruik van technologie. De innovaties volgen elkaar snel op. Voor een succesvolle toepassing is het belangrijk dat medewerkers en cliënten deze goed toe kunnen passen. A+O VVT deelt ervaringen en tips van zorgorganisaties in een e-magazine (2017).

Lerend netwerk

Om inzicht te krijgen in hoe technologische innovaties het werken in de langdurige zorg raken, heeft A+O VVT de conferentie ‘Technologische vernieuwingen: ook een uitdaging voor het werken in de VVT!’ georganiseerd. Daaruit volgde een lerend netwerk,  waarin diverse medewerkers uit zorgorganisaties elkaar konden inspireren en coachen bij het implementatieproces van nieuwe technologie. De aandacht gaat hierin uit naar de effecten van de technologische vernieuwingen op diverse aspecten van het werk, zowel vanuit de kant van de werknemer als van de werkgever. Vanaf de eerste ideeën voor implementatie, tot en met de borging in systemen en menselijk gedrag.

Ervaringen delen

De deelnemers van het lerend netwerk hebben op bijeenkomsten in 2016 en 2017 veel nuttige ervaringen met elkaar uitgewisseld. In dit magazine Technologische Innovaties deelt A+O VVT deze ervaringen met de branche, zodat organisaties en medewerkers de tips, verwijzingen en praktijkverhalen kunnen gebruiken wanneer zij zelf technologische innovaties doorvoeren.