Databank AZW


AZW Statline is de databank van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

AZW Statline geeft toegang tot de arbeidsmarktcijfers van de sector Zorg en Welzijn. StatLine is de elektronische databank van het CBS. U kunt in StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen. De informatie is gratis en gemakkelijk te printen en te downloaden.

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) is erop gericht om partijen in zorg en welzijn te voorzien van eenduidige en betrouwbare informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. AZW wordt gefinancierd door A+O VVT en de overige arbeidsmarktfondsen in zorg en welzijn en het ministerie van VWS.