Handreiking functiecreatie in de VVT

Heeft of verwacht u een groeiend tekort aan gediplomeerde medewerkers? Zoekt u manieren waarmee uw medewerkers beter toekomen aan hun eigenlijke taken en duurzaam inzetbaar zijn? Wilt u een hoge kwaliteit van de zorg handhaven, maar ook slim omgaan met uw budget? Als u een of meer van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, kunt u uw voordeel doen met de ‘Handreiking Functiecreatie in de VVT’.

Kwaliteit zorg verbeteren

Hierin leest u hoe u de kwaliteit van de zorg kunt verbeteren, door te kijken naar bedrijfsprocessen en taken te splitsen. Als u, samen met uw personeel, eenvoudige taken samenvoegt tot functies op maat voor medewerkers uit de sociale werkvoorziening (SW), komen hoogopgeleiden beter toe aan de taken die passen bij hun opleiding en functie. Zo doet iedereen datgene waarin hij goed is. Drie koppels van verpleeg- en verzorgingshuizen en van SW-organisaties hebben enthousiast geëxperimenteerd met functiecreatie. De waardevolle resultaten staan in deze handreiking, zodat ook u daarvan kunt profiteren. U vindt er bijvoorbeeld veel praktische tips.

De Handreiking Functiecreatie in de VVT is geschreven voor managers, raden van bestuur, leidinggevenden, P&O en andere enthousiaste werknemers in verzorgings- en verpleeginstellingen. De handreiking is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Europees Sociaal Fonds.

De handreiking telt zeven hoofdstukken en start met een voorwoord van Marcel van Woensel, voorzitter A+O VVT en José Meijer, voorzitter SBCM. Via het linker menu kunt naar een korte beschrijving van elk hoofdstuk. Vervolgens kunt u aan het eind van de beschrijving doorklikken naar het volledige hoofdstuk.