Zowel in de thuiszorg als intramurale ouderenzorg wordt er veel gevraagd van zorgteam medewerkers en hun leidinggevenden. Stelselveranderingen en maatschappelijke veranderingen hebben tot gevolg dat cliënten en hun informele zorgnetwerk meer eigen regie krijgen en vaak ook nemen. Veel zorgorganisaties kiezen ervoor om in antwoord op de ontwikkelingen meer verantwoordelijkheid bij medewerkers en hun teams te leggen. Dergelijke manieren van organiseren hebben op hun beurt weer gevolgen voor de rol en positie van leidinggevenden.

Dubbelportret

Het dubbelportret ‘Wie is de baas?’ laat de ervaringen van twee organisaties op het vlak van zelfsturing en zelforganisatie in teams zien. Beweging 3.0 (regio Eemland/Utrecht) heeft al de nodige jaren ervaring met zelforganisatie en blijft het organisatie- en leiderschapsmodel verder ontwikkelen. Cedrah (Zuid-Holland en Zeeland) begeeft zich meer in de oriënterende fase met proeftuinen en een interne dialoog.

Lees het artikel ‘Wie is de baas?’

Onderzoek en zelfscan

In opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (A+O VVT) heeft de Erasmus Universiteit een onderzoek uitgevoerd naar de invulling van zelforganisatie en de gevolgen voor leiderschap in diverse zorgorganisaties. De uitkomsten van dit onderzoek vindt u in het rapport “Verandering in leiderschap, leiderschap in verandering”. Medewerkers, leidinggevenden en organisaties in de sector kunnen daarnaast inzicht verkrijgen in de wijze waarop zelforganisatie en leiderschap in hun eigen team(s) vorm krijgen door mee te doen aan een eenvoudige zelfscan.

verpleegkundige helpt cliënt in stoel met mitella