Bijdrage Regeling Vervroegd Uittreden

Wat is de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)?

Met de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) kunnen werknemers eerder met pensioen gaan, vóór hun wettelijke AOW-leeftijd dus. Superfijn, maar dat brengt natuurlijk wél extra kosten voor de werkgever met zich mee. Bij A+O VVT hebben we een speciaal potje om werkgevers met RVU-kosten tegemoet te komen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft A+O VVT subsidie gegeven voor een financiële bijdrage aan werkgevers voor de uitvoering van de RVU. Deze subsidie mag A+O VVT verdelen over vvt-organisaties met werknemers die deelnemen aan de Regeling Vervroegd Uittreden.

Voor wie is het?

Voor alle werkgevers met werknemers die gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden.

Tot wanneer loopt de RVU?

De Regeling loopt tot 28 februari 2027.

Hoeveel RVU-bijdrage kan ik krijgen?

Als werkgever ontvang je een maximale bijdrage van €430,- per maand voor een individuele RVU-VVT, waarbij de individuele RVU-VVT maximaal de hoogte heeft van het wettelijk RVU-drempelvrijgestelde bedrag per jaar. Dit is vastgesteld door het ministerie van SZW. De bijdrage mag 3 jaar tot aan pensioengerechtigde leeftijd uitgekeerd worden. De bijdrage kan dus aardig oplopen!

Hoe en tot wanneer kun je een aanvraag indienen?

Voor 2023 kun je geen subsidie meer aanvragen. Maar let op: we hebben opnieuw subsidie gekregen voor 2024/2025, de aanvraag is inmiddels goedgekeurd. Het is straks dus weer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Hou deze website dus goed in de gaten!

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie over de Regeling Bijdrage RVU-VVT? Stuur dan een e-mail naar rvu-vvt@caop.nl.

Lees ook