RVU VVT

Regeling Bijdrage RVU VVT gereed

Heb jij als werkgever bovengemiddeld veel deelnemers of relatief hoge kosten per deelnemer aan de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)? Dan kun je nu bij Stichting A+O VVT een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Stichting A+O VVT heeft namelijk subsidie gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Een deel van deze subsidie wordt ingezet om een financiële bijdrage te geven aan werkgevers voor de uitvoering van de RVU.

Voorwaarden Regeling RVU

De Regeling Bijdrage RVU-VVT is bedoeld voor werkgevers in de VVT die bovengemiddeld veel deelnemers of relatief hoge kosten per deelnemer hebben. De bijdrage geldt alleen voor RVU-regelingen die al formeel zijn ingegaan op basis van een vaststellingovereenkomst (VSO) volgens cao VVT artikel 7.3.2. e.v. De Regeling loopt tot 28 februari 2027.

Voor wie is de Regeling Bijdrage RVU-VVT?

Om te bepalen wie in aanmerking komt voor een financiële bijdrage, wordt gekeken naar het totale bedrag van uitkeringen binnen de Regeling ten opzichte van de loonsom sociale verzekeringen in het jaar voor het jaar van aanvraag. De werkgevers die naar verhouding de hoogste kosten hebben, worden als eerste in behandeling genomen tot het subsidieplafond is bereikt per aanvraagperiode.

Wanneer en hoe kun je een aanvraag indienen?

De regeling Bijdrage RVU-VVT is gereed en de Portal RVU-VVT is geopend. Van 11 april 2023 tot en met 31 mei 2023 kun je als werkgever je aanvraag indienen. Daarna volgt de tweede aanvraagperiode waarbij de portal is geopend van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023.

Je dient je aanvraag in via de portal bijdrage RVU-VVT.

Hoeveel bedraagt de bijdrage RVU?

Als werkgever ontvang je een maximale bijdrage van €430,- per maand voor een individuele RVU-VVT, waarbij de individuele RVU-VVT maximaal de hoogte heeft van het wettelijk RVU-drempelvrijgestelde bedrag per jaar. Dit is vastgesteld door het ministerie van SZW.

Bereid je aanvraag voor

Om in aanmerking te komen moet je als werkgever informatie aanleveren. Verzamel en controleer de benodigde bewijsstukken van alle deelnemers. Zo heb je bijvoorbeeld per deelnemer een vaststellingsovereenkomst, ondertekende toestemmingsverklaring en bewijsstukken van het (maandelijks) uitgekeerde bedrag nodig. Ga jij als werkgever aan de slag met je aanvraag? Download dan het overzicht van alle documenten en informatie die je moet aanleveren en ga hierna aan de slag met je subsidieaanvraag via de Portal RVU-VVT.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over de Regeling Bijdrage RVU-VVT? Stuur dan een e-mail naar rvu-vvt@caop.nl.