RVU VVT

Regeling Bijdrage RVU VVT bijna gereed

Stichting A+O VVT heeft subsidie gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Een deel van deze subsidie is bedoeld om een financiële bijdrage te geven aan werkgevers voor de uitvoering van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Werkgevers die bovengemiddeld veel deelnemers of relatief hoge kosten per deelnemer hebben aan de RVU, kunnen hier straks een aanvraag voor indienen. De Regeling Bijdrage RVU VVT hiervoor is bijna gereed.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Regeling Bijdrage RVU VVT. Zodra bekend is wanneer werkgevers hun aanvraag kunnen indienen, worden zij daarover door A+O VVT geïnformeerd. In 2023 zijn er twee aanvraagperiodes voor werkgevers die voor een bijdrage in aanmerking komen.

Over de Regeling Bijdrage RVU VVT

De Regeling Bijdrage RVU VVT is bedoeld voor werkgevers in de VVT die bovengemiddeld veel deelnemers of relatief hoge kosten per deelnemer hebben. Door het ministerie van SZW is vastgesteld dat werkgevers een maximale bijdrage van 25% krijgen voor het betalen van de uitkering RVU die medewerkers ontvangen in de laatste drie jaar voor het bereiken van hun AOW-leeftijd. De bijdrage geldt alleen voor RVU-regelingen die al formeel zijn ingegaan op basis van een vaststellingovereenkomst (VSO) volgens cao VVT artikel 7.3.2. e.v. De Regeling loopt tot 28 februari 2024.

Om te bepalen wie in aanmerking komt voor een financiële bijdrage, wordt gekeken naar het totale bedrag van uitkeringen binnen de Regeling ten opzichte van de loonsom sociale verzekeringen. De werkgevers die naar verhouding de hoogste kosten hebben worden als eerste in behandeling genomen tot het subsidieplafond is bereikt per aanvraagperiode.

Aanvraag

Werkgevers worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de Regeling Bijdrage RVU VVT, de looptijd van de twee aanvraagperiodes en het verdere proces van aanvragen. Om in aanmerking te komen moeten werkgevers bepaalde informatie aanleveren. Werkgevers kunnen dus nu alvast de benodigde bewijsstukken van alle deelnemers verzamelen en controleren. Welke stukken u precies moet aanleveren kunt u zien op de website van A+O VVT.

Contact

Voor vragen of informatie over de Regeling Bijdrage RVU VVT kunt u een mail sturen naar rvu-vvt@caop.nl.