De cao

De CAO VVT is een moderne basis-cao, waarin belangrijke arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die landelijk gelden. Dit betreft onder meer afspraken over de beloning, het verlof, de arbeidsovereenkomst, de arbeidsduur, werktijden en de eindejaarsuitkering.

Nieuws

23-09-2019

Woensdag 23 oktober 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwingen van de branche erkende VVT opleidingen in Utrecht. A&O VVT en College Zorg Opleidingen nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

Wat is nieuw?

Nieuwe opleidingseisen zijn ontwikkeld voor de opleidingen evv, gvp en grz; Twee nieuwe opleidingen volgen in het voorjaar; de gespecialiseerd verzorgene somatiek en –geronto psychiatrie; Vanaf januari 2020 is een vernieuwde erkenningssystematiek beschikbaar; Registratie van studenten en een landelijk erkend diploma.

Wat deze ontwikkelingen voor u als opleider en werkveld betekenen leggen wij graag aan u uit op woensdag 23 oktober 2019. U bent welkom van 10.00 tot 12.00 uur op de Oudlaan 4 in Utrecht, zaal 4.6 bij ACTIZ.

Aanmelden

Wenst u bij de bijeenkomst aanwezig te zijn? Meld u dan aan door te mailen naar Pepita van der Hoogte: p.vanderhoogte@czo.nl. Wij vragen u hierbij uw naam, organisatie en functie door te geven.

22-07-2019

Ontwikkelingen in de zorg hebben ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de helpende in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) diende te worden herzien

17-05-2019

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden.