Digivaardig in de zorg

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze werken niet alleen met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, maar ook domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen komen steeds vaker voor.

Digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg en horen bij zorg van nu. Ze kunnen de werkdruk verlagen, wat in deze tijd met personeelsschaarste erg belangrijk is. Ook kunnen ze de cliënt/patiënt meer regie geven en maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënten/patiënten minder vaak naar een zorginstelling hoeven.

Een knelpunt is echter dat een deel van de zorgprofessionals niet goed met digitale technologie overweg kan. Hun ervaring met digitale technologie is beperkt, in hun opleiding was er nog geen of niet voldoende aandacht voor. Nuttige digitale toepassingen in de zorg komen daardoor minder goed uit de verf.

Op de kennissite Digivaardig in de zorg kunnen zorgverleners aan de slag met het verbeteren van hun digitale vaardigheden. bIn april 2019 is deze landelijke kennissite gelanceerd voor de sectoren gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Naast de drie initiatiefnemers (’s Heeren Loo, ECP|Platform voor de InformatieSamenleving en VWS) zijn RegioPlusMBO Raad en het Zorgtrainingscentrum betrokken. Sinds 2020 zijn ook A+O VVT en de StAG betrokken bij digivaardigindezorg.nl.

Nieuws

26-06-2020

Het zorgplan is voor zorgmedewerkers in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze hebben met name twijfels over nut, noodzaak, kwaliteit en efficiëntie van de verslaglegging. Dat staat in de eindrapportage van het project 'Meer tijd voor zorg', die eind maart verscheen.

18-06-2020

Het RIVM heeft samen met sociale partners handreikingen samengesteld voor zorgprofessionals zodat zij veilig kunnen werken in verband met Covid-19. Deze handreikingen zijn speciaal voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die zorg verlenen buiten het ziekenhuis. De handreikingen kun je gebruiken als leidraad in situaties waarin je niet goed kunt inschatten wat het besmettingsgevaar is.

21-04-2020

Het coronavirus is momenteel de zorg van heel Nederland. Extra hulp in de zorg is nodig, niet alleen nu, maar structureel. De Nationale Zorgklas stoomt mensen die willen ondersteunen binnen de zorg hier in korte tijd voor klaar. Door middel van online trainingen onder leiding van vakdocenten worden extra hulpkrachten voorbereid op het werken in de zorg.